Cars: Chữ Cái Ẩn Giấu

yeti preloaderpoki logo

Trò chơi sẽ bắt đầu sau quảng cáo

Thông tin trò chơi

Hãy tìm ra toàn bộ bảng chữ cái ẩn giấu trong những bức tranh của Cars! Trò chơi mô phỏng phim hạot hình sẽ đưa bạn đến với những hình ảnh được lấy từ bộ phim của Disney Pixar. Việc của bạn là phải khám phá ra những chữ cái và không để mắc lỗi. Hãy tìm tất cả trên Lightning McQueen, Mater và Doc!

Cars: Chữ Cái Ẩn Giấu là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.