Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy điều khiển giao thông trên đường sắt để không gây tai nạn! Bạn có thể kích hoạt các công tắc để dẫn đường cho mỗi đầu máy. Mục tiêu là phải di chuyển toàn bộ các đoàn tàu thật nhanh chóng và chính xác. Đèn xanh cho phép tàu đi qua, trong khi đèn đỏ không cho phép tàu đi tiếp! Đường Sắt là một trong những Trò Chơi Tàu Hỏa đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.