Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy di chuyển những nguyên tố giống nhau để tạo một đồng vị đặc biệt! Mục tiêu của bạn là phải tạo một đơn vị có khối lượng của 256 đồng vị. Thí nghiệm khoa học bắt đầu với hai nguyên tử hiđrô có thể biến thành heli. Càng về sau, bạn sẽ khám phá ra được những nguyên tố bất ổn. Hãy di chuyển thật nhanh để không bị nổ!

2048 Đồng Vị là một trong những Trò Chơi Toán Học đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.