Agent P Strikes Back

4.45,450 Phiếu bình chọn
Hãy giải cứu tất cả những đặc vụ khỏi tay Tiến sĩ Doofenshmirtz! Trong Agent P Strikes Back, bạn sẽ phải tìm đường đến không gian thứ 2. Perry the Platypus sẽ sử dụng chiếc hút bồn cầu để neo trên tường. Hãy ăn các biểu tượng để ghi điểm và cắt tay lũ người máy làm súng! Agent P Strikes Back là một trong những Tro choi Phineas and Ferb đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.