Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Anime Battle 1.2. Anime Battle 1.2 là một trong những Trò Chơi Dragon Ball đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.