Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy lên rổ bằng cách đo đoạn đường bóng thật hoàn hảo! Bạn sẽ được chơi bóng rổ theo kiểu một hay nhiều người. Lựa chọn đường đi của bóng gồm đích và lực ném. Ghi càng nhiều điêm càng tốt trong khoảng thời gian và lập kỷ lục!

Đường Bóng Rổ là một trong những Trò Chơi Thể Thao đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.