Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp cô y tá quản lý bệnh nhân trong một bệnh viện nhộn nhịp! Nhiệm vụ của bạn là hướng dẫn bệnh nhân đến đúng khu vực. Sẽ có một tờ giấy ghi cụ thể vị trí của bệnh nhân. Bạn có thể đưa bệnh nhân lên các tầng cao hơn bằng thang máy. Hãy đưa thuốc để cứu người!

Quản Lý Bệnh Viện là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.