Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy liên tục chạy qua thành phố Gotham và đánh bại tất cả thế lực đen tối! Rượt đuổi trên những con đường trong thành phố và nhảy qua những mặt đất luôn chuyển động. Hãy dùng chiếc áo choàng của Người Dơi để lướt đi và quăng vũ khí vào kẻ địch. Tìm dấu hiệu con dơi để thiết lập các điểm kiểm tra cho mỗi bàn!

Chấn Động Thành Phố Gotham là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.