Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy đổi vị trí để tạo thành nhóm từ 5 em bé trở lên! Các nhân vật nhảy nhót nằm rải rác trên màn hình. Bạn sẽ xoay cách hình vuông cỡ 2x2 để đổi chỗ cho các em bé. Những chữ có thưởng sẽ cho bạn thêm cực nhiều điểm. Hãy hoàn thành mỗi mùa để được đi tiếp!

Bốn Mùa là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.