Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy kết hợp các viên ngọc lại với nhau để tìm ra đồ trang sức đã bị mất! Đổi chỗ những viên đá quý trong mỗi màn hình để tạo ra nhóm 3 viên ngọc giống nhau. Mỗi khi loại bỏ được một nhóm, một viên ngọc ẩn giấu sẽ hiện hình. Hãy ăn đủ số lần để được đi tiếp!

Trang Sức Bị Mất là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.