Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy tìm ra những món đồ còn thiếu trong Big Hero 6 Hidden Objects! Bạn sẽ phải tìm kiếm đĩa bay, quả bóng và điều khiển game trong mỗi bức hình. Bạn sẽ chỉ có 90 giây để tìm ra hết toàn bộ 10 thứ. Hãy nhìn kỹ cả Baymax, Hiro và Go Go Tomago!

Big Hero 6 Hidden Objects là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.