Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy tìm những con số ẩn giấu trong bức tranh xe cảnh sát! Trò chơi hành động sẽ thử tài thám tử của bạn. Mục tiêu là phải khám phá hết tất cả những con số ẩn giấu trong thời gian ngắn nhất. Hãy tìm khắp bức tranh bằng kính lúp để chiến thắng dễ dàng!

Xe Cảnh Sát: Con Số Ẩn Giấu là một trong những Trở Chơi Cảnh Sát đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.