Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chạy đua với những tay cớm khác để lấy bằng lái xe của sĩ quan cảnh sát! Bạn sẽ chạy đua trên chặng đường 3D trong trò chơi cảnh sát này. Kiểm soát chiếc xe của bạn bằng cách tránh những vũng dầu lớn. Bạn cũng có thể ăn tăng tốc để vượt mặt những tay đua khác!

Thi Lái Xe Cảnh Sát là một trong những Trở Chơi Cảnh Sát đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.