Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dập tắt ngọn lửa đang bùng phát khắp thị trấn cùng người máy cứu hỏa! Trò chơi mô phỏng cứu hỏa cho bạn cơ hội cứu người. Phun nước để dập tắt những ngọn lửa. Để có được lợi thế, hãy nâng cấp máu, tốc độ, sức chứa nước và động cơ phản lực!

Lửa Địa Ngục là một trong những Trò Chơi Cứu Hoả đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.