Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chơi cờ với những thành viên trong Nội các Hoa Kỳ! Điều khiển đội của Tổng thống Barack Obama để đối đầu với các thành viên Quốc hội. Những quân cờ truyền thống đã được thay thế bằng thành viên của Nội các và các đối thủ Đảng Cộng hòa. Hãy chiến đấu cho đảng Dân chủ!

Cờ Obama là một trong những Trò Chơi Cờ Vua đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.

Các nhóm liên quan