Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy tránh chướng ngại vật khi chạy trên đường! Trò chơi phiêu lưu của tương lai sẽ thử tài phản xạ của bạn bằng những khối hình chướng ngại vật. Hãy nhấn đúng phím để tránh từng khối hình và loại bỏ những khối hình để có thêm năng lực mới!

Nắm Đấm Thép là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.