Metal Slug: Death Defense

yeti preloaderpoki logo

Trò chơi sẽ bắt đầu sau quảng cáo

Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Metal Slug: Death Defense.

Metal Slug: Death Defense là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.