Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Metal Slug: Death Defense.

Metal Slug: Death Defense là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.