Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Bạn sẽ được vào vai một nhà khoa học được giao nhiệm vụ bảo vệ một sinh vật khỏi đám virút địch! Tế bào máu trắng đang tấn công tế bào máu đỏ. Đưa quân đội của bạn đi tiêu diệt quân đoàn bệnh tật. Hãy lựa chọn nước đi cẩn thận để không bị đánh bại!

Cuộc Chiến Virút là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.