Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dọn dẹp bãi cỏ bừa bộn trong một ngôi nhà lớn! Trò chơi mô phỏng đem đén cho bạn cơ hội được làm những công việc dọn dẹp bên ngoài. Bạn cso thể cào lá, bắt sâu bọ và sửa máy cắt cỏ. Hãy cố gắng hoàn thành tất cả công việc trước khi hết giờ!

Dọn Dẹp Nhà Lớn là một trong những Trở Chơi Bạn Gái đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.