Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy đi mua sắm cho đầy chật chiếc xe đựng đồ của bạn! Trò chơi làm việc nhà sẽ thử tài ghép hình và điều khiển chuột của bạn. Mục tiêu là phải đưa mỗi loại đồ vật vào đúng chỗ trống. Hãy ghép đủ 4 dòng trước khi hết giờ!

Đi Mua Đồ là một trong những Trò Chơi Mô Phỏng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.