Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chơi và luyện trí nhớ với các hình ảnh từ Dragon Ball Z! Lật giở từng hình ảnh một, và cố gắng ghép tất cả các cặp hình ảnh giống nhau. Với mỗi bàn, bạn sẽ được thử thách với số lượng hình ảnh ngày càng tăng dần. Hãy cùng chay đua với thời gian và kiểm tra khả năng ghi nhớ của bạn!

Dragon Ball Trí Nhớ là một trong những Trò Chơi Dragon Ball đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.