Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy lấy trộm trứng phục sinh của chú thỏ Easter Bunny khi chú ta không để ý! Chú thỏ đáng yêu muốn giữ tất cả sôcôla cho riêng mình. Tuy nhiên, Sarah lại có kế hoạch khác! Hãy tìm nhiều cách để thu trứng phục sinh trong Easter Slacking 2015!

Easter Slacking 2015 là một trong những Trở Chơi Bạn Gái đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.