Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy vận chuyển tất cả các gói hàng và thư đến người dân trên đảo! Trong vai chàng trai đưa thư, việc của bạn là phải lấy và trả thư. Bạn có thể đặt hộp lên công tắc và kích hoạt cỗ máy đặc biệt. Hãy chạy, nhảy và bơi để đưa hàng!

Người Đưa Thư 2 là một trong những Platform đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.