Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chăm sóc các em bé đáng yêu trong nhà trẻ của bạn! Trò chơi bảo mẫu sẽ thử tài khả năng làm việc trong môi trường đầy áp lực. Mục tiêu là phải luôn giúp các em bé được khỏe mạnh và vui vẻ. Bạn có thể tắm, thay tã và theo dõi thuốc thang cho các em bé sơ sinh!

Bảo Mẫu Bận Rộn là một trong những Trò Chơi Trẻ Em đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.