Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giải những bài toán khó có hình ảnh của gia đình Simpsons! Dọn sạch màn hình bằng cách loại bỏ những quân bài giống nhau. Mỗi vị trí sẽ có hai quân bài, loại bỏ từng khoảng trống bằng cách bỏ những quân bài ở thấp hơn. Bạn sẽ có bom nếu tạo những cú combo!

Cờ Mạt Chược Của Simpsons là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.