Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy hoàn thành những bức ghép hình của Hello Kitty và bạn bè trong chuyến shopping! Việc của bạn là phải sắp xếp tất cả các miếng ghép theo đúng thứ tự. Ghép màu và từ để tìm ra địa điểm nơi Hello Kitty ghé thăm. Hãy hoàn thành cả 3 bức ghép trong thời gian ngắn nhất!

Ghép Hình Hello Kitty Shopping là một trong những Trò Chơi Hello Kitty đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.