Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy hỗ trợ bệnh nhân trong một bệnh viện nhộn nhịp! Đầu tiên bạn sẽ phải chào đón bệnh nhân mới đến ở bàn lễ tân. Sau đó hãy dẫn họ đến đúng khu vực của bác sĩ. Một số bệnh nhân sẽ cần phải đến chỗ chẩn đoán, trong khi những người khác lại muốn được khám mắt. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm!

Bệnh Viện Bận Rộn 3 là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.