Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy khám phá trái đất thời tiền sử trong vai một chú khủng long háu đói! Việc của bạn là phải tìm ra những chiếc lá nằm ẩn trong bụi cây và gần những dòng sông. Bạn có thể gặm cỏ và nghiền nát đá trên đường bạn đi qua. Hãy cố gắng tìm ra 10 chiếc lá trong mỗi vùng đất để đi tiếp!

Khủng Long Tìm Lá là một trong những Trò Chơi Khủng Long đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.