Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy nhảy nhót cùng khỉ Disco Simmo! Trò chơi nhảy sẽ cho bạn điều khiển một vũ công động vật chuyên nghiệp. Cũng như trong Dance Dance Revolution, bạn sẽ biểu diễn những bước nhảy bằng cách ấn các mũi tên theo như hướng dẫn. Nếu không bắt kịp, con cá sấu sẽ ăn những bước nhảy của bạn!

Điệu Nhảy Rừng Xanh là một trong những Trở Chơi Bạn Gái đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.