Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Lái một chiếc xe cứu thương quanh thành phố để cứu bệnh nhân! Đưa người ốm và bị thương vào trong xe của bạn và nhảy vào khoang sau. Chạy chữa cho bệnh nhân khi xe cứu thương vẫn còn di chuyển! Làm sạch vết thương, tiêm và giữ mạng sống cho bệnh nhân!

Xe Cứu Thương là một trong những Trò Chơi Bác Sĩ đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.