Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Lái một chiếc xe cứu thương quanh thành phố để cứu mạng người! Làm việc ca ngày trong 12 giờ liền để cứu người. Hồi đáp lại những cuộc gọi cấp cứu tại nhiều địa điểm khác nhau và đến đúng giờ để mang bệnh nhất đến ER trước khi quá muộn!

Cứu Thương là một trong những Trò Chơi Bác Sĩ đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.