Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy thực hiện những ca phẫu thuật với y tá Laura tại bệnh viện St. Flak! Bạn sẽ học cách để trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim chuyên nghiệp trong thế giới ảo. Làm theo chỉ dẫn thực cho mỗi thủ tục phẫu thuật. Hãy dùng những kỹ năng mới học được để cứu sống bệnh nhân!

Phẫu Thuật Tim là một trong những Trò Chơi Phẫu Thuật đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.