Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy bắt lấy mục tiêu cùng nhân vật dính dấp của bạn! Trò chơi ghép hình theo hình dạng sẽ cho điểm bạn dựa trên chỉ số IQ. Trong mỗi bàn, bạn phải tìm cách đạt được mục tiêu. Nhân vật của bạn có thể dính vào tất cả các loại thanh gỗ. Hãy nắm, quăng và bay đến mục tiêu!

Bóng Dính là một trong những Trò chơi điện tử đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.