Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy điều chỉnh hoàn toàn chiếc máy bay của chính bạn! Nâng cấp mọi thứ của chiếc máy bay, từ sơn màu đến thiết kế cánh. Lựa chọn động cơ đặc biệt và hai cặp cánh đồng thời thiết kế lại cửa sổ. Thêm đề can để tăng sức sống và hoàn thiện đuôi máy bay!

Nâng Cấp Máy Bay là một trong những Trò Chơi Máy Bay đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.