Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dạo trên đường băng trước khi cất cánh! Điều khiển chiếc máy bay tốc độ cao để ăn điểm và tăng lực trong. Cua gấp và di chuyển trong đường bằng một cách dễ dàng. Tránh va phải thùng phuy, xe tải và những vật thể khác. Duy trì máu của máy bay và ăn tất cả những loại tăng lực để cất cánh!

Đường Băng là một trong những Trò Chơi Máy Bay đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.