Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy kiểm tra giới hạn trọng lượng của những chiếc máy bay phản lực! Ghi điểm tối đa bằng cách cất cánh với thật nhiều hàng hóa và càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, máy bay của bạn sẽ không thể cất cánh nếu quá nặng! Hãy đón gió ngược để giữ độ cao tốt hơn và bay thật an toàn!

Bay Được Không? là một trong những Trò Chơi Máy Bay đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.