Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Lego City: Advent Calender. Lego City: Advent Calender là một trong những Trò Chơi Lego đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.