Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Limax.io.

Limax.io là một trong những Trở Chơi Hai Người đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.