Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dọn sạch những quân cờ Mahjong 3D mang hình ảnh của mùa đông! Trò chơi cờ sẽ đưa bạn đến với người bánh gừng, trẻ em trượt băng và những bông tuyết tuyệt đẹp. Mục tiêu của bạn là phải loại bỏ tất cả những cặp quân giống nhau. Bạn sẽ chỉ có thể chọn những quân không bị chặn một trong hai đầu!

Mahjong Mùa Đông là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.