Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy xây nhà, nuôi quân và bảo vệ nền văn minh của mình khỏi quân địch xấu xa! Thử tài của bạn trong vô vàn những chiến dịch như Loài người báo thù, Thế chân vạc, Đơn thương độc mã và Cân bằng. Thị trấn chính có thể tập trung phát triển tài nguyên, tiềm lực quân sự, kiến thức hay phòng thủ. Hãy nâng cấp và cải tiến để giành chiến thắng!

Phòng Thủ Thị Trấn Quái Vật 2 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.