Mysteriez

Mysteriez

4.029 Phiếu bình chọn
Hãy tìm những các con số ẩn giấu trong những bức tranh huyền bí! Bạn sẽ được thử tài thám tử qua những bàn đầy thử thách. Mục tiêu là phải tìm ra tất cả cá con số ẩn mình trong mỗi bàn. Bạn có thể tìm ra chữ số trên tường, dưới bàn, hay treo mình trên trần!