Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Nuôi cừu trên nông trại và bán để lấy len! Duy trì sức khỏe của đám cừu tốt bằng cách chăm sóc chúng, cho chúng ăn cỏ và uống thật nhiều nước. Khi đã sẵn sàng bạn có thể xén lông làm thành len và bán ra thị trường!

Nuôi Cừu là một trong những Trò Chơi Nông Trại đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.