Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Bạn là một người lính dũng cảm được giao nhiệm vụ chiếm cứ vùng địch! Trong mỗi nhiệm vụ, đối thủ của bạn đều được trang bị những loại vũ khí hạng nặng. Bạn có thể dành tiền để mua súng tốt hơn hay đánh bại đối thủ. Hãy chuẩn bị cho những trận càn ác liệt và nhưng đợt phản công trong mỗi nhiệm vụ!

Nổ Súng là một trong những Trò Chơi Bắn Súng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.