Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp mẹ giặt đồ! Trò chơi dọn nhà sẽ cho bạn làm việc trong sân sau. Việc của bạn là phải treo quần áo và bảo vệ trong quá trình phơi khô. Bạn có thể dùng ô để bảo vệ quần áo khỏi dính mưa!

Giặt Đồ Ngoài Trời là một trong những Trò Chơi Mô Phỏng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.