Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp Naruto đưa mỳ đến khách hàng của cậu! Làm việc cùng chiếc xe đạp đưa hàng và phóng càng nhan hcangf tốt. Giữ tư thế thẳng đứng và tìm đường qua các đồi dốc và chướng ngại vật. Hãy đưa các món ramen đến khách hàng trước khi bàn kết thúc!

Naruto: Đưa Mỳ là một trong những Trò Chơi Naruto đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.