Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy ghi nhớ hình ảnh phức tạp trong một khung đầy hình hoa! Trò chơi nhớ và nhắc lại sẽ thay đổi giới hạn tri thức của bạn. Mục tiêu của bạn là phải ghép hình ảnh của những viên bi vàng máy tính tạo ra. Cuối mỗi bàn, hãy lựa chọn đúng bông hoa để ghi điểm thưởng!

Ghi Nhớ Hình Ảnh là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.