Nữ Bồi Bàn

4.3125 Phiếu bình chọn
Hãy làm công việc của một nữ bồi bàn! Trò chơi phục vụ nhà hàng sẽ cho bạn thấy được những điều vui và buồn của nghề này. Bạn sẽ nghe khách gọi món và phục vụ đồ ăn cho những vị khách háu đó. Sau khi khách ăn xong, bạn sẽ phải dọn bàn và nhận tiền! Nữ Bồi Bàn là một trong những Trò chơi điện tử đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.