Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy mô phỏng một cuộc hẹn hò cùng các nhân vật sống động! Bắt đầu bằng cách thử nghiệ Bước nhảy thời gian với tình yêu trong mơ của nhân vật. Mục tiêu là phải thử hẹn hò với tất cả và cố gắng tìm ra người sẽ có thể đưa bạn quay trở về tương lai. Hãy ngủ để hồi lại máu!

Hẹn Hò Sim là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.