Pig Needs Toilet

3.02 votes
Hãy giúp chú lợn vượt qua tấm ván đầy thử thách để giải tỏa! Trong trò chơi Pig Needs Toilet, bạn sẽ phải di chuyển qua mỗi bàn trong một số lượt nhất định. Bạn phải nhặt giấy vệ sinh trên đường để mở cánh cửa! Pig Needs Toilet là một trong những Platform đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.