Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp Pou chơi trong giờ học mà không bị giáo viên phát hiện! Pou Lười Học sẽ thử tài nhanh trí và khôn khéo của bạn. Bạn sẽ phải vẽ lên bảng, chơi đàn ghita và gấp cá con vật bằng giấy. Hãy hoàn thành tất cả những việc Pou phải làm sao cho không bị tóm!

Pou Lười Học là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.